Miloslav Slabina

česká, 1941

Nahrávám...

Životopis

Vědecké zaměření:
Středoevropská prehistorie, doba popelnicových polí a doba halštatská

Vzdělání:
Filosofická fakulta University Karlovy

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Výzkum halštatského hradiště u Minic-Kralupy n.Vlt. IV
1995-1997: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft -
Technologie - Funde. (Technische Universität München) (jako spoluřešitel)
1995-2000: jako expert v projektu ARLNB ARÚ AV Praha

Granty:
2001-2004: jako spoluřešitel grantu „Plešivec“ ARÚ AV ČR
2001-2003: jako spoluřešitel grantu GAČR „Interdisciplinární studium svahových poruch
na geodynamicky a archeologicky významných lokalitách“ č. grantu 141

Pedagogická činnost:
1968-1971 tajemník Střediska pro výuku museologie Filosofické fakulty UK při NM

Muzejní práce (výstavy):
1964: „Dvacet let archeologického výzkumu v Praze“. Museum hl. m. Prahy. Spoluúčast na
libretu a scénáři.
1966: „Hradiště Zámka u Bohnic“. Museum hl. m. Prahy. Spoluúčast na libretu a scénáři.
1981: „Kounovské kamenné řady“. Okresní muzeum Louny. Spoluúčast na libretu a
scénáři.
1981: „Naše nejstarší šperky“. Okresní muzeum Kladno. Spoluúčast na libretu a scénáři.
1982: „Naše nejstarší šperky v jižních Čechách“. Okresní muzeum Český Krumlov.
Spoluúčast na libretu a scénáři.
1985: „Z nových výzkumů oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea“. Národní
muzeum. Spoluúčast na libretu a scénáři.
1986: „Naše nejstarší šperky“. Městské muzeum Český Dub. Spoluúčast na libretu a
scénáři.
1986: „Přírůstky Historického muzea Národního muzea 1981-1985“. Národní muzeum.
Spoluúčast na libretu a scénáři.
1988: „Výtvarný projev v pravěku“. Národní muzeum - Lobkovický palác, Praha. Spoluúčast
na libretu a scénáři.
1994: „Vepřek“. Výstava v MM Kralupy (s. M. Lutovským a J. Matouškem).
1998: koordinátor mezinárodní výstavy letecké archeologie v NM „Aus der Luft - Bilder
unserer Geschichte“ (org. Landesmuseum Dresden).

Ostatní aktivity:
Referáty na odborných konferencích
Desítky populárních přednášek na různá témata o pravěku v rámci NM, MM hl. m. Prahy i mimo ně
Člen Hlavního výboru České archeologické společnosti (1990-1994)
Člen archeologické komise při MK (1990-1993)

Zdroj životopisu: www.nm.cz

Populární autoři: