Miloš Vacík

česká, 1922 - 1999

Nahrávám...

Životopis

Miloš Vacík (21. června 1922 v Kožlanech u Plzně – 5. května 1999 v Praze) byl český básník, publicista a redaktor. Po maturitě v roce 1941 pracoval jako úředník. V roce 1944 byl pro svou odbojovou činnost (tisk ilegálních časopisů a letáků) zatčen a až do konce války vězněn v Praze, v Terezíně, Gollnowu a v Hamburku. Po válce vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor bohemistika, filozofie a estetika. Poté pracoval jako nakladatelský a časopisecký redaktor. V letech 1958-1968 byl vedoucím kulturní rubriky Rudého práva, pak v roce 1969 přešel do časopisu Svět práce, odkud byl v roce 1970 z politických důvodů propuštěn. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1979 se živil lektorováním rukopisů pro pražská nakladatelství a příležitostnými pracemi (hlídač, vrátný apod.). V letech 1990-1994 zastával funkci předsedy redakční rady časopisu Nové knihy, kde pracoval též jako redaktor. Je otcem Miloše Vacíka ml., který je známým hudebníkem a výtvarníkem.

Miloš Vacík je pohřben na Vyšehradském hřbitově - oddělení 6, hrob č. 76 - http://212.47.2.130/OUT/HTML/ZnackyPic/10019394.jpg

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/