koupit knihy

Miloš Navrátil

česká, 1900 - 1962

Nahrávám...

Životopis

Miloš Navrátil byl český grafik, malíř, básník, spisovatel a tiskař. Narodil se do rodiny ivančického tiskaře Ferdinanda Navrátila. Po ukončení studia na brněnské reálce postupně převzal otcovu tiskárnu. V letech 1928-29 vydával a tiskl Ivančický zpravodaj a pro Muzejní spolek tiskl Ročenky. V roce 1937 napsal a vytiskl publikaci "Padesát let Sokola Ivančice" s kresbou Alfonse Muchy.
Věnoval se také tvorbě ex libris, novoročenek, pohlednic a grafických listů s vlastními dřevoryty a malbami. Hlavním tématem jeho prací byly ivančické motivy. Psal hry pro loutkové divadlo. Podle jeho návrhů byly postaveny dvě rozhledny - Na Oklikách a Alfonse Muchy. Byl duší ivančického okrašlovacího spolku, Společně s Karlem Kořánem vybudoval soustavu jezírek v parku Réna, osázel stráně kolem parku méně známými druhy skalniček, okrasných květin, keřů a stromů. Působil aktivně v místním ochotnickém souboru, byl také ke konci života správcem Městského muzea Ivančice.
V 50. letech byla Navrátilova tiskárna zrušena. Miloš poté až do důchodu pracoval na oddělení propagace v Trhárnách(zdroj životopisu: www.wikipedia.org)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Charles Darwin

1809 - 1882