Miloš Jesenský

Manfred Jensen pseudonym

slovenská, 1971 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Dr. Miloš Jesenský, PhD.

Univerzitné vzdelanie ukončil v roku 1995 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od detstva však skôr inklinoval k nerozlúšteným hádankám minulosti, prírody a spoločnosti ako k odboru, ktorý vyštudoval. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1999 ako samostatný odborný pracovník Historického oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa špecializoval na dejiny farmácie a medicíny. Od roku 1998 pôsobil ako externý ašpirant Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a svoje doktorandské štúdium úspešne zakončil obhájením dizertačnej práce pod názvom „Dejiny alchýmie na Slovensku“. V rokoch 2001 – 2006 pracoval ako odborný bibliograf Žilinskej knižnice, v rokoch 2006-2008 na Odbore informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci.

Dr. Jesenský sa už takmer dve desaťročia venuje publicistike v oblasti záhad histórie a rozmanitých hraničných javov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako dokladá i jeho bohatá časopisecká bibliografia. Prispieva do širokého spektra dennej a špecializovanej tlače – za posledné menujme aspoň jeho pravidelnú spoluprácu s časopisom Fantázia, Dinner´s Club Magazine či Vlna. Jeho texty možno nájsť aj v elektronických médiách, predovšetkým na portáli www.putnici.sk a ďalších príbuzných portáloch. Naplno sa venuje aj spisovateľskej činnosti, o čom sa možno v Slovníku slovenských spisovateľov z roku 2001 dočítať: „Obdobiu stredoveku a jeho záhadám sa venuje v dielach Štyri hodiny do stredoveku (1997) a Dva mesiace v stredoveku (1999). Kniha Krajina zázrakov (1998) je sprievodcom po magických a tajomných miestach na Slovensku. Záhady histórie, mágia, mimozemské civilizácie a podobné témy rezonujú v prácach Reálne príbehy X, Wunderland, mimozemské techológie Tretej ríše, Bohovia atómových vojen (všetky 1998), Po stopách Indiana Jonesa a Záhady devätnásteho storočia (obe 2000). Odvtedy rozšíril svoje spisovateľské konto na doterajších 17 publikovaných knižných titulov v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Autor je tiež držiteľom ocenenia „Krištáľový tiger“ udeleného v roku 1998 v Prahe najúspešnejšiemu spisovateľovi literatúry faktu a hraničných javov zo SR.
Člen Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského PEN Centra a Slovenského syndikátu novinárov.

Zdroj životopisu: autorův web

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Simona Ingrová

1967 - 2011
Agatha Christie

1890 - 1976