Miloš Ferko

slovenská, 1974

Nahrávám...

Životopis

Študoval na FF UK v Bratislave (odbor slovenčina - história). V rokoch 1997 - 2000 absolvoval doktorandské štúdium v odbore dejiny slovenskej literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje ako lexikograf v JÚĽŠ SAV. Popri recenzentskej činnosti sa zaoberá dejinami literárnej fantastiky. Je jedným z redaktorov časopisu Fantázia. V roku 2001 ako spoluautor s Ondrejom Hercom vydal knižku Slovenská fantastika do roku 2000.

Zdroj životopisu: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973