Koupit knihy

Miloš Dvořák

česká, 1901 - 1971


Nahrávám...

Životopis

* 9. 9. 1901, Jasenice (u Třebíče)
† 26. 7. 1971, Náměšť nad Oslavou

Literární kritik a esejista
Syn vesnického učitele. Po absolvování gymnázia v Třebíči (maturita 1920) studoval na FF UK češtinu a francouzštinu. Absolvoval 1931 a začal učit na gymnáziu v Nitře, od 1933 až do odchodu do invalidního důchodu (1958) byl středoškolským profesorem v Třebíči.
Jako student se seznámil s Jakubem Demlem a Otokarem Březinou, jejichž osobnosti a dílo podstatně ovlivnily Dvořákovu celoživotní názorovou orientaci. Dvořák debutoval ve studentském časopise Svítání (1919 zde esej O básnické tvorbě), dále přispíval do Tvaru (1927–1932 jej spoluredigoval s Bedřichem Fučíkem a Albertem Vyskočilem), Akordu (1936–1940 jej spoluredigoval s Janem Dokulilem, Albertem Vyskočilem, Janem Zahradníčkem), Listů pro umění a kritiku, Vyšehradu, Lidové demokracie, Lidových novin, Archu, Hostu do domu, Obrody aj. V samizdatu vydal básnickou skladbu Symfonie XX. století (b. d.). K nedožitým 75. narozeninám mu byl uspořádán rukopisný sborník. Šifry: d, M. D., TMD.
Literární kritik a esejista Miloš Dvořák věnoval pozornost především poezii. Kromě Otokara Březiny, Jakuba Demla a Vladimíra Holana, jimiž se zabýval soustavněji, analyzoval Dvořák moderní básnickou tvorbu a hledal v ní odraz duchovních dějin člověka, jeho odpovědnost k životu a Bohu. Pod vlivem F. X. Šaldy a křesťanského personalismu (Gabriel Marcel, Max Picard) zkoumal místo poezie v moderním světě, v němž převažuje exaktně technické myšlení nad hodnotami duchovními. Své soudy shrnul např. v esejích Rozjímání o dnešní poezii (Akord 1947/1948), Několik znamení času a Inflace slova v našem věku (Sborník pětadvacíti).
Ve vlastní básnické tvorbě Dvořák vědomě navazoval jak patosem, tak křesťanským viděním světa na tradici básnických skladeb Jana Zahradníčka.(zdroj životopisu: Slovník české literatury)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.