Miloš Čižmář

česká, 1945 - 2012

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. (* 17. prosince 1945, Brno) je ředitel Ústavu archeologické památkové péče v Brně.

Specializuje se dobu laténskou (problematika center střední a pozdní doby laténské, problematika časně laténského osídlení, púchovské kultury aj.). Iniciátor a organizátor každoročních pracovních setkání českých a slovenských (v posledních letech i polských a rakouských) badatelů o době laténské.

Do roku 2006 organizátor konferencí o záchranných výzkumech na Moravě a ve Slezsku. Roku 2002 zvolen členem-korespondentem Německého archeologického ústavu.

Působí též jako výkonný redaktor a editor nové řady moravského časopisu Pravěk (dosud 16 ročníků) a jeho Supplement (dosud 16 svazků). Spolutvůrce a spolueditor řady "Postavy moravské archeologie" (dosud 2 svazky, další v tisku). Na Masarykově univerzitě v Brně přednáší o době laténské a o pravěkých a raně středověkých hradištích, o hradištích navíc i na Slezské univerzitě v Opavě.

(zkráceno)

Zdroj životopisu: česká wikipedie