Milena Lenderová

česká, 1947 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Historička Milena Lenderová (1947) vystudovala FFUK, působí jako profesorka na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice. Ve své badatelské práci se zaměřuje na dějiny každodennosti 19. století, genderovou historii a dějiny česko-francouzských vztahů. Kromě odborných publikací vydala řadu knih pro veřejnost, např. K hříchu i k modlitbě (1999), Zdenka Braunerová (2000), Tragický bál (2004), Radostné dětství? (s K. Rýdlem 2006), A ptáš se, knížko má...(2008), Žena českých zemích od středověku do 20. století (s B. Kopičkovou, E. Maurem a J. Burešovou 2009), Z dějin české každodennosti (T. Jiránkem a M. Mackovou 2009).

Zdroj životopisu: www.paseka.cz

Populární autoři: