Milan Varsik

slovenská, 1941 - 1991

Nahrávám...

Životopis

Milan VARSIK v r. 1955 – 58 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Bratislave, kde 1958 – 63 študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK, 1972 – 74 postgraduálne na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe. R. 1964 – 66 pôsobil ako učiteľ na učňovskej škole v Galante, 1966 – 68 vývojový pracovník Učebných pomôcok v Bratislave, kde bol od 1968 redaktorom Čs. televízie. Od študentských čias sa venoval štúdiu historickej problematiky od slov. národného obrodenia a matičného obdobia až po SNP, pričom minulosť konfrontoval so súčasnosťou. Publicistické príspevky uverejňoval v novinách a časopisoch Historický časopis, Kultúrny život, Mladé rozlety, Práca, Smena, Slovenka, Slov. literatúra, Televízia a i. Samostatne vydal diela literatúry faktu s tematikou druhej svetovej vojny a SNP Kto ste, Jozef Gabčík (1973), Príhody na krídlach (1977), Príbehy odvážnych (1979), Nepokorená Javorina (1982), Odkážte mojej materi (1984); ďalej cestopis o Turecku Na hranici vekov a svetadielov (1986), knihy s historickou tematikou Dotyky s minulosťou (1988), Z viery, túžob a nádejí (1993) a i. Na vydanie pripravil autobiografiu J. Golonku Volali ma Žiletka, podieľal sa na tvorbe publikácie M. R. Štefánik (obe 1990). Okrem toho bol autorom filmových a televíznych scenárov

Zdroj životopisu: litcentrum.sk

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Carl Sagan

1934 - 1996