Koupit knihy

Milan Tichák

česká, 1933 - 2020


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Milan Tichák je český historik a spisovatel. Mezi stěžejní témata jeho prací náleží především historie olomouckého regionu, především města samotného.

Narodil se v Paskově, ale žil také ve Velkém Týnci a od roku 1946 se jeho rodina natrvalo usadila v Olomouci. Zde studoval a odmaturoval na Slovanském gymnáziu. Poté pokračoval ve studiích na leteckém učilišti v Prostějově. Po absolvování povinné vojenské služby si Tichák podal přihlášku na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Vinou administrativní chyby mu ale nikdy nebyla doručena pozvánka k přijímací zkoušce. Na vysokou školu byl přijat až o několik let později, kdy začal studovat na Filosofické fakultě Univerzity Palackého, obor dějepis – český jazyk. V roce 1969 zde získal doktorát v oboru československé dějiny. Jeho závěrečná práce byla přijata velmi pozitivně, dokonce vyšla také tiskem. Tichák měl nastoupit na fakultu jako odborný asistent, ale počínající normalizace mu v tom zabránila. V 70. a 80. letech 20. století nemohl vykonávat své povolání a pracoval proto jako technik v oddělení propagace.

Situace se změnila až po Sametové revoluci. V průběhu 90. let se Tichák stal redaktorem Hanáckých novin (dnes již zaniklých) a po několik let redigoval také vlastivědný kalendář Rok na Hané. Tichákovy práce také začaly vycházet u nakladatelství Danal a později u nakladatelství Votobia. Dnes jsou Tichákovy knihy vydávány prostřednictvím nakladatelství Burain a Tichák, na jehož činnosti se spolupodílí Tichákův syn Tomáš.

Milan Tichák je považován za jednoho z nejvíce erudovaných historiků, co se týče místopisu staré Olomouce. Jeho díla většinou spadají do období cca 1850 – 1950. Do povědomí širšího okruhu čtenářů vstoupil autor knihou Vzpomínky na starou Olomouc (1997), která popisuje osudy města Olomouce přibližně od poloviny 19. století po druhou světovou válku. V tom samém roce získal Milan Tichák Cenu města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy. Od té doby publikoval několik dalších úspěšných knih o historii Olomouce a je také jedním z recenzentů dvoudílných akademických Dějin Olomouce , které v roce 2009 vydala Univerzita Palackého.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Tich%C3%A1k)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: