Koupit knihy

Milan Kvapil

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

Narozen 3. 6. 1956 v Praze. Prof. (2007), MUDr., CSc. Lékař, internista (Interní klinika 2. LF UK a FN v Praze Motole). Zabývá se diabetem a parenterální a enterální výživou. Publikuje v oboru.
- vystudoval lékařskou fakultu v Brně
- v 80. letech získal atestace z interního lékařství 1. a 2. stupně
- v roce 1995 získal atestaci z diabetologie a následně obhájil kandidátskou dizertační a habilitační práci
- profesorem je od roku 2006
- působil nejprve v nemocnici u Svaté Anny v Brně a poté v pražském Motole
- absolvoval kurzy v zahraničí, je členem Evropské asociace pro studium diabetu a předsedou České diabetologické společnosti

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: