Milan Kodíček

česká, 1948

Nahrávám...

Životopis

Narozen 12.2.1948 v Praze. V letech 1966–1971 absolvoval studium chemie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Na téže fakultě získal v r. 1972 titul RNDr. na základě rigorosní práce, kterou vypracoval na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. V letech 1972–1976 absolvoval postgraduální studium na biochemické oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kde se zabýval výzkumem chemie a fyzikální chemie krevních bílkovin. Toto studium ukončil obhajobou kandidátské disertační práce v oboru chemických věd v r. 1977 na Katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. V letech 1977–1991 pracoval jako vědecký pracovník na oddělení biochemie Ústavu hematologie a krevní transfuze, od r. 1990, kdy se habilitoval v oboru biochemie na FPBT, zde externě přednášel. V r. 1991 přešel na Ústav biochemie a mikrobiologie FPBT. Profesorem byl jmenován v r. 2001.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Johanna Lindsey

1952 - 2019
George Gamow

1904 - 1968
Jules Verne

1828 - 1905