Milan Ivanka-Vacovský

slovenská, 1876 - 1950 statistiky

Nahrávám...

Životopis

* 25.10.1876 Turčianský Sv. Martin
† 26.08.1950 Bratislava

Dr. Milan Ivanka-Vacovský bol slovenský a československý politik a právnik. Študoval na gymnáziu v Prešove. Pre svoju aktivitu v slovenskom študentskom hnutí bol nútený maturovať v Rimavskej Sobote. Roku 1899 ukončil štúdium práva na univerzite v Budapešti. V rokoch 1899-1904 pracoval ako koncipient v advokátskej kancelárii Matúša Dulu v Martine. Od roku 1904 pracoval ako advokát v Trnave. V tomto čase sa stal v rámci SNS predstaviteľom spolupráce s českou politikou a českými podnikateľskými kruhmi. Za spoluúčasti českých priateľov založil v Trnave Hospodársku banku (1906). V rokoch 1906-1914 bol spoluvydavateľom a redaktorom časopisu Národný hlásnik. V roku 1907 bol zvolený do uhorského snemu, avšak v roku 1909 bol mandátu zbavený za údajné poburovanie proti štátu a Maďarom počas predvolebnej kampane a odsúdený na jeden rok väzenia. Počas prvej svetovej vojny spolupracoval s Vavrom Šrobárom, Milanom Hodžom a s Emilom Stodolom. Bol členom SNR a jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z októbra 1918. V rokoch 1918-1920 bol členom Revolučného národného zhromaždenia. V rokoch 1918-1919 referent pre otázky štátnej správy na ministerstve pre správu Slovenska. V rokoch 1919-1939 advokát v Bratislave. Podieľal sa na vytvorení Národnej republikánskej strany roľníckej v septembri 1919, ktorá sa v januári 1920 zjednotila s SNS, zjednotenie trvalo len do marca 1921. Potom vstúpil do Československej národnej demokracie, kde zastával funkciu miestopredsedu a, za ktorú pôsobil ako poslanec v Národnom zhromaždení v rokoch 1929-1934. Stranu opustil z dôvodu jej radikalizácie a vstúpil do agrárnej strany. Bol predseda slovenského výboru Ústredného zväzu československých priemyselníkov (od roku 1920). Ako stúpenec čechoslovakizmu odišiel na jar 1939 do Prahy. Tu sa zapojil do odboja a v roku 1945 bol väznený v Terezíne. Po návrate do Bratislavy v roku 1947 už nebol politicky aktívny.

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org

Populární autoři: