Koupit knihy

Milan Bubák

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v roku 1956 v Dvorníkoch, okres Hlohovec. Vyštudoval teológiu v Bratislave, v roku 1980 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pôsobil ako kňaz v Komárne, Cíferi, Banskej Štiavnici a najdlhšie v Bratislave. V roku 1988 už ako člen Spoločnosti Božieho Slova (lat. Societas Verbi Divini, skr. SVD) odišiel do Ríma, kde ďalej študoval, podobne neskôr v Chicagu.
V roku 1994 sa vrátil na Slovensko. Bol správcom kostola Sv. Ladislava, odborným asistentom na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, rektorom SVD v SR a viceprovinciálom SVD. Asi najviditeľnejšiu časť jeho pôsobenia predstavuje založenie Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej Doline v Bratislave v roku 1997, v ktorom pôsobil vyše 10 rokov. V rokoch 2007 - 2013 žil a pracoval v Ríme vo vysokej funkcii SVD (misijný celosvetový rád), v súčasnosti spravuje farnosť Povýšenia sv. kríža v Bratislave-Petržalke.
Napísal niekoľko kníh kázni (o. i. Dve vína) a kníh s psychologicko-pastorálnou tematikou (o. i. Dospelé deti alkoholikov).(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Bub%C3%A1k)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.