Milan Augustín

slovenská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 21. augusta 1947 v Banskej Štiavnici. Do základnej školy chodil v rodnom meste. Potom tu študoval na Baníckej škole, kde roku 1967 zmaturoval. V rokoch 1975 až 1979 študoval estetiku a vedy o umení na FF UK v Bratislave. Súkromne študoval aj maliarstvo a svoju tvorbu predstavil doteraz na štrnástich samostatných výstavách. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval ako historik umenia a projektant v Projektovom ústave kultúry v Bratislave. V rokoch 1980-1988 pôsobil v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Bratislave, od roku 1986 vo funkcii riaditeľa. V rokoch 1981-1993 bol pracovníkom Slovenského národného múzea v Bratislave, Úradu vlády SR a novinárom, v rokoch 1994-1995 bol v slobodnom povolaní. Od roku 1996 je odborným pracovníkom Národného literárneho centra v Bratislave, v súčasnosti je riaditeľom sekcie historických štúdií. V rokoch 1992-1994 bol tajomníkom predsedu Svetového kongresu Slovákov Leopolda Danihelsa.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Agatha Christie

1890 - 1976