Koupit knihy

Milada Bartoňová

česká, 1917 - 2008


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Milada Bartoňová (*1917) pochází z moravských Hodslavic. Po ukončení obecné a měšťanské školy pracovala čtyři roky jako dělnice ve Zlíně v Baťové továrně. Již v této době přispívala do časopisu Sbratření, vydávaného Přemyslem Pittrem. Touha po vzdělání jí přivedla do učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí a poté na Universitu Karlovu (obory filosofie a psychologie). Vzdělání si dále prohlubovala studiem hindštiny a sanskrtu. Jako redaktorka společensko - vědních edic ve Státní pedagogické nakladatelství připravovala k vydání mj. učebnice a slovníky orientálních jazyků, redigovala spisy J.A.Komenského
Milníky její duchovní cesty bylo protestantsky orientované společenství Přátel hlasu svědomí v rodných Hodslavicích, její záhy vzbuzený zájem o východní filosofii a setkání s jejím celoživotním druhem Rostislavem Hoškem(1928-1999).
V roce 1967 odjela Milada Bartoňová do Indie, kde
pod vedením sv.Satjánandy absolvovala v letech 1967/68 mezinárodní roční kurz jógy ve středisku Bihárské školy sv.Satjánandy.

. Po návratu se začala více věnovat systematickému uvádění východní filosofie do praxe, pracovala jako metodička pro jógu v Ústředním ústavu tělesné kultury při ČSTV a v AC Sparta kde vedla se svým životním druhem Rostislavem Hoškem kurzy integrální jógy a vybudovala tak v Čechách základy novodobé integrální jógy. Kurzy vede dodnes. V kurzech i na letních soustředěních spolupracovala mimo jiné i s André Van Lysebethem a indickými jóginy MUDr. Mukundem Bholem, Goyalem, svamí Gítanandou, svamím.Višnudévanandou. Je čestnou místopředsedkyní Střediska jógy svámího Satjánandy v Praze.
Za více než třicet let přivedla nebo nasměrovala na cestu duchovního zrání stovky žáků a svým neautoritativním příkladem vychovala desítky následovníků.

Přispívala do časopisů Sbratření a Nový Orient, byla koeditorkou časopisů O nás a pro nás a Svítání.
Jako spoluautorka se podílela na knize Od staré Indie k dnešku (1971)a na publikaci úvah a básní Světlo bdících (1998), v roce 1988 ji vyšla sbírka básní Sebekřísení (2. vydání 2001),

Účastníci kursů Integrální jógy se během roku setkávají na víkendových a letních soustředěních, k jejichž náplni patří ranní meditace, dopolední a odpolední cvičení a večerní "satsangy". Pravidelnou součástí společných aktivit je Miladina recitace některé básně z její sbírky Sebekřísení nebo veršů z básní Miladina oblíbeného autora Otokara Březiny a zpěv manter nebo písní, které Milada slýchala v kruhu Přátel hlasu svědomí a své žáky naučila.(zdroj životopisu: http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/nejvzacnejsidar.htm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973