Mikuláš Mušinka

slovenská, 1936

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 20. februára 1936 v Kurove v roľníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, stredoškolské vzdelanie nadobudol v Bardejove a v Prešove, vysokoškolské v Prahe. Po skončení vysokej školy nastúpil pracovať na Univerzitu P. J. Šafárika v Prešove. V Kyjeve si začal robiť ašpirantúru, no roku 1965 ju musel predčasne ukončiť. Za kontakty s ukrajinskými disidentmi a sprostredkovanie ich prác na uverejnenie v Československu a v západných krajinách bol vyhostený zo ZSSR. Roku 1967 ešte stihol na Karlovej univerzite v Prahe obhájiť kandidátsku prácu z folkloristiky. Roku 1971 ho však prepustili zo zamestnania s prísnym zákazom publikačnej činnosti. Utiahol sa do rodnej obce a päť rokov bol pastierom hovädzieho dobytka na JRD. Pätnásť rokov pracoval ako kurič Mestského bytového podniku v Prešove. Roku 1990 ho rehabilitovali a vrátil sa na pôvodné pracovisko. Roku 1992 Akadémia vied samostatnej Ukrajiny mu ako prvému zahraničnému občanovi udelila vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). V súčasnosti je vedúcim vedeckovýskumného oddelenia pri KUJL Prešovskej univerzity. Pôsobí aj ako profesor Ukrajinskej voľnej univerzity v Mníchove. Žije v Prešove.

Zdroj životopisu: www.books.sk

Populární autoři: