Miguel de Cervantes y Saavedra

španělská, 1547 - 1616

Nahrávám...

Životopis

Miguel de Cervantes Saavedra dovršil rozkvět španělské renesanční prózy. Narodil se v roce 1547.

Neměl přístup k soustavnému školnímu vzdělání. V mládí ztratil v bitvě proti Turkům u Lepanta (1571) levou ruku, při další válečně výpravě dokonce byl zajat Turky, dovlečen jako otrok do Alžíru.

Až pracně získané výkupné mu umožnilo vykoupit se z otroctví a vrátit se zpět do vlasti. Až do smrti však nenašel takové zaměstnání, které by ho ochránilo od dluhů a vězení. Ani literární činnost mu nezajistila slušné živobytí a tak strádal až do své smrti v roce 1616.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882