Michel Butor

francouzská, 1926 - 2016 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Michel Butor byl francouzský spisovatel, představitel a teoretik nového románu.
Jako představitel nového románu ve své tvorbě sice používá různé časové a stylistické experimenty, přesto v románu zůstavají lidé a jeho romány mají nějakou, ačkoliv ne vždy jasnou časovou souslednost.
Za jeho největší přínos do literatury jsou považovány jeho eseje o literatuře a jeho teoretické práce o literatuře druhé poloviny 20. století.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Michel_Butor

Populární autoři:

Denis Diderot

1713 - 1784
Arthur Rimbaud

1854 - 1891