Koupit knihy

Michal Kováč

Mišo Kováč-Adamov pseudonym

slovenská, 1930


Nahrávám...

Životopis

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930 v Zlatých Moravciach. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava. Žije a tvorí v Martine.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 – 1956), knihovníctvo (1961 – 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 – 70).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 – 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 – 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994), od 1993 prednáša kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne. Žije v Martine.

Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Spoluzostavovateľ pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Jeden zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva, autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.(zdroj životopisu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/kovac-adamov-miso/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Jules Verne

1828 - 1905
Terry Pratchett

1948 - 2015