Michael Jurgen Swanwick

americká, 1950

Nahrávám...

Životopis

Michael Swanwick patří mezi největší talenty osmdesátých let. Prosadil se mnohovrstevnatými povídkami plnými narážek, jež prozrazují vliv literární postmoderny stejně jako tradiční sci-fi a fantasy. Nejlepší povídky vyšly ve sbírkách Gravity‚s Angels [Andělé tíže] a Tales of Old Earth [Příběhy ze staré Země]. Druhá jmenovaná kniha obsahuje Hugem oceněnou povídku The Very Pulse of the Machine [Sám tep ze srdce stroje]. Coby romanopisec je stejný novátor, má záběr od kyberpunku po hrdinskou fantasy a zaměřuje se na vliv střetu moderní techniky se starými společenskými strukturami na formování civilizace i jedince. Jeho první román In the Drift [V proudu] se odehrává v Americe, kde jaderná katastrofa roztříští společnost. Vacuum Flowers [Vakuové květiny], Griffin‘s Egg [č. Gryfovo vejce-Ikarie 4/2003] a Stations of the Tide [Stanice přílivu], vyznamenaná Nebulou, zkoumají dopad kataklyzmatických přírodních katastrof a sociopolitických událostí na lidské kolonie ve vesmíru, civilizačně odtržené od mateřské planety. Swanwick napsal rovněž román Jack Faust [Jack Faust], moderní variaci na faustovské téma, a The Iron Dragon's Daughter [Dcera železného draka], dobrodružnou technologickou fantasy. Rovněž vydal vícero provokativních a kontroverzních esejů o psaní science fiction a fantasy. Některé vyšly ve sbírkách A Geography of Unknown Lands [Zeměpis neznámých krajů] a The Postmodern Archipelago [Postmoderní souostroví]. Swanwick je rovněž nositelem Ceny Theodora Sturgeona.

Populární autoři: