Michael Armstrong

britská, 1944

Nahrávám...

Životopis

Michael Armstrong (*24.7.1944) je absolventem London School of Economics, předním představitelem Chartered Institute of Personnel and Development a partnerem Institute of Management Consultancy.
Tato kniha je do značné míry založena na bezprostředních zkušenostech, které získal Michael Armstrong jako personalista, jenž zpočátku pracoval v odvětví strojírenství jako specialista na zaměstnanecké (pracovní) vztahy a poté v odvětvích strojírenství a potravinářství jako specialista na rozvoj pracovníků.
Dvanáct let byl výkonným ředitelem odpovědným za lidské zdroje ve velké vydavatelské firmě a tři roky z toho působil jako generální manažer jedné výrobní divize. Dalších deset let řídil divizi personálního poradenství u Coopers & Lybrand. Nyní působí jako nezávislý poradce a řídící pracovník výzkumného projektu e-reward.uk. Jeho zkušenosti byly v poslední době obohaceny řadou výzkumných projektů, které realizoval pro Chartered Institute of Personnel and Development. Tyto projekty se zabývaly přínosem personálních útvarů a personální práce pro hospodářské výsledky podniku, strategickým řízením lidských zdrojů, pobídkovým odměňováním, hodnocením práce, týmovým odměňováním, širokopásmovými mzdovými/ platovými strukturami a řízením pracovního výkonu. V letech 1997-2001 byl hlavním examinátorem v oblasti odměňování pracovníků na Chartered Institute of Personnel and Development.
Mezi jeho publikace vydané nakladatelstvím Kogan Page patří Reward Management (Řízení odměňování), Performance Management (Řízení pracovního výkonu), How to Be an Even Better Manager (Jak být ještě lepším manažerem - vyšlo česky v roce 1995), A Handbook of Management Techniques (Příručka postupů v řízení), A Handbook of Employee Reward (Příručka odměňování pracovníků) a Management and Leadership (Management a leadership - vyšlo česky v nakladatelství Grada Publishing v roce 2008). Snad nejznámější jeho knihou je A Handbook of Human Resource Management Practice (prvních šest vydání vyšlo pod názvem A Handbook of Personnel Management Practice), kterou dobře znají i čeští čtenáři, protože v nakladatelství Grada Publishing vyšly překlady jejího 6. vydání (Personální management, 1999), 8. vydání (Řízení lidských zdrojů, 2002) a 10. vydání (Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, 2007).

Zdroj životopisu: intuitivní marketing.cz