Koupit knihy

Martina Sýkorová

česká


Nahrávám...

Životopis

Martina Sýkorová ukončila v roce 2010 studium FSv ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus.
Po studiích získávala zkušenosti v architektonických a projekčních kancelářích (Jakub Cigler Architekti, T-plan), rok pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru územního plánování. Nyní je zaměstnancem vědeckovýzkumného centru UCEEB ČVUT, kde se ve svých projektech věnuje zkvalitňování veřejných prostranství, participaci, přírodě blízkými principy hospodaření s dešťovou vodou atd.
V rámci struktury UCEEB patří do týmu Antonína Lupíška, který se zabývá Architekturou a životním prostředím. Jako urbanista se věnuje zejména udržitelnému rozvoji měst a jejich veřejným prostranstvím. Z jejího pohledu město není tvořeno jen hmotnou částí (strukturou ulic nebo zástavbou), ale jedná se o živý pulzující organismus tvořený jeho hlavními aktéry – obyvateli měst. Na svých projektech spolupracuje nejčastěji s odborníky na sociologii a participativní design, kteří zjišťují názory, potřeby a bariéry veřejných prostranství z pohledu obyvatel. Společně s nimi se snaží najít východiska, které přispějí ke zvýšení atraktivity a kvality veřejných prostranství, a tak i ke zlepšení života lidí ve městě. V nedávné době dokončila práci na projektech Atraktivní obec: plánování veřejných prostranství v digitálním věku a na projektu Voda ve městě: modrá a zelená infrastruktura mezioborově. Oba projekty mají za cíl vytvořit průvodce pro zástupce samosprávy, a tak podpořit obce při plánování a realizaci veřejných prostranství a zavádění opatření hospodaření s dešťovou vodou.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.