Martin Vokurka

česká, 1962

Nahrávám...

Životopis

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (nar. 17.10.1962 v Praze) je český lékař a patologický fyziolog. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařská fakulta UK), na níž působí jako docent a přednosta Ústavu patologické fyziologie a jako proděkan pro studijní problematiku a pro teoretickou a preklinickou výuku.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Vokurka

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905