Martin Stöhr

česká, 1970

Nahrávám...

Životopis

* 2. 12. 1970, Zlín

Básník

Martin Stöhr v letech 1985–1989 studoval Střední průmyslovou školu stavební v Gottwaldově (Zlíně), poté v letech 1989–1992 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk a výtvarná výchova a následně v letech 1993–1997 učitelství výtvarné výchovy pro Základní umělecké školy (diplomová práce Výtvarná kultura moderního Zlína). Roku 1995 se stal externím redaktorem brněnské literární revue Host a od roku 1997 zde působí jako stálý redaktor. Pracuje také jako redaktor poezie stejnojmenného nakladatelství. Básnické knihy vydává rovněž ve své soukromé edici MaPa.

Od počátku devadesátých let publikuje básně, literární publicistiku a sporadicky též články o výtvarném umění v časopisech Host, Prostor Zlín, Tvar, Psí víno, Literární noviny, Sedmá generace, Souvislosti aj. V 90. letech patřil k neformálnímu okruhu spirituálně orientovaných autorů sdružených kolem časopisu Host, k němuž náleželi Tomáš Reichel, Petr Čichoň, Pavel Petr ad.

Na poetiku prvních dvou básnických sbírek (Teď noci, Hodina Hora) mělo zřetelný vliv dílo Bohuslava Reynka. Stöhr v nich svou pozornost důsledně soustředí k venkovskému prostoru a akcentuje čas a řád přírody. Vnímá krajinu filtrem své náboženské zkušenosti a rozmývá tak hranici mezi vnitřním světem subjektu a okolní realitou. Záměrně religiózní téma zdůvěrňuje, biblické motivy zasazuje do důvěrně známé domovské krajiny, jejíž obraz tak získává funkci symbolického sdělení. Po výrazové stránce je Stöhrova poezie typická střídmostí a úsporností. Tvar Stöhrovy básně působí jako pevný, sevřený, koncentrovaný – nikoli však důsledkem přísného dodržování metra či rýmového schématu a strofické struktury, ale zmíněnou úsporností, která evokuje soustředěnost mluvčího, introverzi, zaměřenost na detail a zvýznamnění každého motivu.

Po druhé sbírce následovala šestiletá tvůrčí odmlka, kterou ukončila sbírka Přechodná bydliště. Jestliže v předchozích sbírkách autor hledal a nalézal jistotu v náboženské víře a své básně nezřídka psal jako veršované modlitby, zde je jeho vztah ke křesťanské religiozitě už docela jiný, polemický, ba místy i ironický. Touto sbírkou vstupuje do Stöhrovy poezie rovněž bohatší intertextovost a jemná slovní komika.

BIBLIOGRAFIE

Poezie:
Teď noci (BB 1995);
Hodina Hora (BB 1998);
Přechodná bydliště (BB 2004).

Příspěvky v almanaších a sbornících:
Cestou (2003);
Co si myslí andělíček (2004);
Antologie nové české literatury 1995-2004 (2004);
S tebou sám (2005);
Antologie české poezie II. díl /1986-2006 / (2007);
Po městě, jež je mi souzeno (2007).

Zdroj životopisu: slovník české literatury

Populární autoři: