Martin Rázus

slovenská, 1888 - 1937

Nahrávám...

Životopis

Martin Rázus
básnik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik, buržoázny politik, evanjelický kňaz

* 18.10.1888 Vrbica
† 08.08.1937 Brezno nad Hronom

Vzdelanie:

1899 – 1902 ľudová škola, Vrbica
1902 – 03 gymnázium, Banská Bystrica
1903 – 07 Evanjelické lýceum, Kežmarok
1907 - 11 Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava
1911 štúdium v Edinburghu (Škótsko) na základe štipendia od Williama Roberta Setona-Watsona

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka a garbiarskeho robotníka. Bieda a chudoba, ktoré ho obklopovali v ňom prebudili silné národné cítenie a angažovanosť na volebných zhromaždeniach. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako básnik, publicista a politik. Znepokojovalo ho katastrofálne národné i sociálne postavenie slovenského ľudu, preto východisko hľadal v literárnej tvorbe, publicistike. Postavil sa otvorenie proti národnostnej politike Rakúsko-Uhorska, čechoslovakistickej politike českej, ale najmä slovenskej buržoázie. Zotrvával na ideológii predprevratového národného hnutia. V roku 1935 sa pridal k politickému spojenectvu s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Publikoval v tradičných literárnych a spoločenských časopisoch – Dennica, Prúdy, Živena, Stráž na Sione, Národnie Noviny, od roku 1917 do skončenia prvej svetovej vojny aj v Robotníckych novinách. Jeho poézia je obrátená k svetu a človeku, k jeho túžbam, bolestiam a trápeniam, a vyjadroval v nej aj vlastné pocity. Odhaľoval karierizmus, bezcharakternosť, sociálnu i národnú nespravodlivosť, a zároveň sa bál o osud nového štátu a demokracie. Únik hľadal vo svete umenia, krásy, abstrakcii a vnútornej sebareflexii. Popri umeleckej poézii a próze napísal množstvo politických článkov, polemík a úvah do slovenských i českých novín.

Pôsobenie:

1911 – 12 kaplán u Samuela Zocha, Modra
1913 – 21 evanjelický kňaz, Pribylina
1921 – 30 fara v Moravskom Lieskovom
1930 farár, Brezno
1929 – 37 hlavný ideológ SNS, jej predseda a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe


Tvorba:

Poézia
1917 Z tichých a búrnych chvíľ
1919 Hoj, zem drahá
1919 To je vojna!
1925 Kameň na medzi
1926 Kresby a hovory
1929 Šípy duše
1934 Bača Putera
1935 Cestou

Próza
1926 Z drobnej prózy
1929 Svety
1930 Júlia 1 – 2
1935 Krčmársky kráľ
1936 Odkaz mŕtvych
1937 Bombura
1937 Stretnutie

Autobiografické romány
1932 Maroško
1933 Maroško študuje

Dráma
1920 Hana (ins. aj knižne)
1936 Ahasver

Ďalšie
1929 Z nášho chrámu
1932 Argumenty
1935 Pred tvárou božou

Zdroj životopisu: www.osobnosti.sk

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973