Martin Nezval

česká, 1960

Nahrávám...

Životopis

Prozaik, publicista a novinář
Po maturitě na brněnské konzervatoři (1978) vystudoval dramaturgii na DAMU (1984). V roce 1987 absolvoval půlroční stáž na Londýnské univerzitě (téma: anglické drama). Pracoval jako divadelní, televizní a rozhlasový režisér (již za studií byl asistentem Jana Grossmana v Západočeském divadle v Chebu). Nezvalova recenzní spolupráce s deníkem Mladá fronta (od roku 1989) vyústila v orientaci na žurnalistiku. V roce 1990 se podílel na obnovení deníku Právo lidu a v témže roce i na transformaci Mladé fronty Dnes, kde působil do roku 1992 v kulturní rubrice. Poté krátce pracoval jako redaktor v Blesku, Reflexu aj., v roce 1994 se stal šéfredaktorem a spolumajitelem české mutace časopisu Penthouse; stál též při zrodu rádia Impuls. Od 1996 je poradcem ve věcech mediálních. Několikrát navštívil USA.
Přispíval do periodik, v nichž pracoval, a dále do Českého deníku a Škrtu. Je autorem scénáře rozhlasové hry Ztracené iluze (1990), původně divadelního představení na DAMU (1984). Pro připravované filmové zpracování přepsal do podoby scénáře svůj román Jak ulovit miliardáře (režie Tomáš Vorel). V mládí hrál jednu z hlavních rolí ve filmu Tak láska začíná... (1975, scénář Zdeněk Mahler, Gustav Oplustil, režie Hynek Bočan).

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=4

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905