koupit eknihy

Martin Kasarda

slovenská, 1968koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

Oblasti záujmu:
próza, poézia, literárna veda, publicistika


Narodil sa 26. júla 1968 v Košiciach. R. 1982 – 86 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1986 – 91 slovenčinu a občiansku náuku na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1991 – 95 slov. literatúru a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1990 – 93 redaktor Kultúrneho života, 1996 – 97 literárneho časopisu Dotyky, zároveň pôsobil ako kreatívny riaditeľ v oblasti reklamných agentúr, potom bol zástupcom šéfredaktora denníka Národná obroda v Bratislave. Autor básnickej skladby Rebeliáda (1993), prozaickej práce - postmodernistického prepisu biblického textu (azda) Posledná večera (Kultúrny život, 1991), cyklu próz Dejiny menejcennosti (1994), zbierky poviedok Polia (1999). Ako literárny kritik sa zameral na súčasnú slov. literatúru, spoluautor a spoluzostavovateľ zborníkov Fórum mladej literárnej kritiky (1992) a Fórum literárnej kritiky (1993), básnické dielo I. Laučíka, P. Repku a I. Štrpku analyzoval v monografickej práci Osamelí bežci (1996), vydal výber z diela I. Horvátha Život s Laurou (2002). Plodný publicista, popri recenzentskej činnosti sa venuje aj širšej problematike literárneho, kultúrneho a kultúrnopolitického diania na Slovensku i v zahraničí.

Zdroj životopisu: www.litcentrum.sk