Koupit knihy

Martin Daneš

Mark McDonuts pseudonym

česká, 1962


Nahrávám...

Životopis

Narodil se v České Lípě. V osmdesátých letech emigroval a v Paříži vystudoval žurnalistiku a mezinárodní vztahy. Po návratu do Čech při-spíval do českého, francouzského i belgického tisku. Na počátku devadesátých let byl diplo-matickým poradcem v Kanceláři prezidenta republiky (republika se tenkrát jmenovala jinak, hrad zůstává Pražský). V dalších letech byl postupně šéfredaktorem několika periodik: Den-ního Telegrafu (1992–1993), měsíčníku Meziná-rodní politika (2000) i Hustleru (2001-2004), pro-slulého pornografického magazínu založeného Američanem Larrym Flyntem. První knihu vydal v roce 1998. V současnosti žije v Paříži a píše rovněž francouzsky. (zdroj životopisu: martindanes.com)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905