Martin C. Putna

česká, 1968

Nahrávám...

Životopis

Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr., (* 30. května 1968, Písek) je český literární historik a kritik, komparatista, překladatel, spisovatel a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Vystudoval ruštinu a latinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, též teologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Doktorát v oboru ruské literatury 1995, habilitace v oboru obecné a srovnávací literatury 1998. Přednášel na FAMU, Universität Regensburg, na katedře rusistiky a v centru komparatistiky FF UK. Od r. 2006 učí na FHS UK.

Martin C. Putna moderoval pořad Setkávání na ČRo 3 – Vltava, v roce 2002 byl spolumoderátorem televizního pořadu Síto.

V roce 2008 jmenován ředitelem Knihovny Václava Havla. V roce 2013 byl jmenován profesorem.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015