Martin Boštík

česká, 1975

Nahrávám...

Životopis

Martin Boštík, rodák z Mladočova, 1994–1999 studoval na FF MU filosofii a religionistiku, v roce 2000 složil rigorózní zkoušku z filosofie (rigorózní práce – Náboženství, duše a dialektika. Příspěvky k Platónově filosofii náboženství), od roku 2001 pracuje v Muzeu a galerii Litomyšl, nynějším Regionálním muzeu v Litomyšli, nejprve jako archivář-historik, nyní jako kurátor muzejních sbírek.