Koupit knihy

Marta Jeklová

česká


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Marta Jeklová vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu. Absolvovala výcvik psychoterapie, supervize, manažerských dovedností, řízení týmu, školitel školitelů, manažer v roli trenéra - vše v u anglicko-české vzdělávací firmy Mass and Training, získala osvědčení přijaté supervize u rakouského supervizora, absolvovala videotrénink interakcí s nizozemským lektorem SPIN, účastnice řady našich i zahraničních seminářů, např. na téma aktuální problémy postpenitenciární péče, drogová problematika, metodika výuky v terciárním vzdělávání. Řadu let působí v sociálních službách, zprvu jako sociální kurátorka, metodička a supervizorka kurátorů, vedoucí sociální prevence ve státní sféře, konzultantka v oblasti ústavní péče, lektorka MPSV. V současné době pracuje jako učitelka sociální politiky a metod sociální práce na VOŠ a na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. (zdroj: ČBDB)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: