Marie Vosiková

česká, 1942

Nahrávám...

Životopis

* 2. 2. 1942, Ostrava

Spisovatelka a matematička
Rozená Dostálová. Otec i matka byli úředníci. – Marie Vosiková vystudovala jedenáctiletou střední školu v Opavě (mat. 1959) a Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor matematická statistika (promoce 1963), v roce 1973 získala titul RNDr. Od absolutoria pracovala v Rožnově pod Radhoštěm postupně v národním podniku Tesla, jako programátorka-analytička (1964–81) a vedoucí oddělení automatizovaných systémů řízení na generálním ředitelství (do 1989), jako vedoucí skupiny informatiky ve státním podniku INTES (do 1991), pak jako vedoucí výpočetního střediska a od 1993 jako personální náměstkyně ředitele firmy Loana a. s. – Od 90. let do současnosti často a dlouhodobě pobývá ve Švýcarsku, kde žije část její rodiny.

Marie Vosiková publikovala od roku 1962 (nejprve pod dívčím jménem) prózy v Rudém právu a Nové svobodě (Ostrava), odborné články v odborných časopisech. Její tvorba je ovlivněna celoživotním přátelstvím s filmovým režisérem Jaromilem Jirešem a příslušností k ostravské skupině Generace. Československý rozhlas (Ostrava) vysílal její pohádky a cyklus cestopisných črt o Španělsku, v roce 2007 vysílal Český rozhlas povídky z její knihy: Jen já a ty.

Prózy Marie Vosikové podrobně rozvíjejí jednoduchý příběh, v jehož pozadí se tají nějaké elementární obecné téma, nejčastěji láska mezi mužem a ženou, mateřský cit, bezpečí domova, stárnutí a smrt.

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz