Koupit knihy

Marie Šedá

česká, 1960


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Marie Šedá pochází ze Žermanic (okr. Frýdek-Místek). Začínala v knihovnictví od píky. Nejprve ve střediskové knihovně v Dobré jako metodička. Postupně si doplňovala vzdělání i praxi. Vystudovala knihovnickou nástavbu ve Státní vědecké knihovně v Ostravě. Byla jednou z prvních studentek v nově otevřeném studiu knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, kde si později doplnila i magisterské vzdělání. Svá studia završila rigorózní prací na Žilinské univerzitě v oboru Informační studia a knihovnictví a získala titul PhDr.

Krátce pracovala ve Studijní knihovně Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, později nastoupila do tamější Městské knihovny. Nějaký čas vedla pobočku v Místku, kde zažila zavádění automatizovaného knihovního systému a internetu a otevřela hudební oddělení a studovnu.

Od roku 2001 pracuje ve Státní vědecké knihovně v Ostravě v metodickém oddělení (dnes Centrum vzdělávání a regionálních služeb).(zdroj životopisu: https://duha.mzk.cz/clanky/phdr-marie-seda)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015