Marie Podešvová

česká, 1901 - 1994

Nahrávám...

Životopis

Byla neobyčejně vzdělaná, ovládala šest jazyků, zajímala se o hudbu, aktivně se v meziválečném období účastnila kulturního dění (hojně publikovala, psala povídky, rozhlasové hry, podílela se na redakci Salonu).
Vydala kolem patnácti titulů, v beletristických dílech zachytila syrový život lidí na pasekách a kotárech, citlivě využívala valašský dialekt (Poslední rok, Setkání, Kam vede cesta, pro dětii Zuzajda a Jurajda). Zvlášť oblíbené jsou její vzpomínkové knížky Malířovo mládí a Malířův život (společně s manželem), Zlatá brána a Když slunce září (s krásnými pasážemi o Soláni).

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019