Koupit knihy

Marie Platovská

česká


Nahrávám...

Životopis

PhDr., historička umění, práce z oboru historie architektury, převážně 20. století.

Osobní profil

1994 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1993 odborná pracovnice NM Praha a PNP Praha
1993 – 1996 výkonná redaktorka časopisu Umění
1979 – 1994 odborná redaktorka v nakladatelství Odeon
1974 – 1979 dějiny umění, etnografie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha


Předmět(y) odborného zájmu

moderní architektura 19.-21. století, odborná redaktorka
Současné projekty


Současné projekty
spoluřešitelka projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), ID. kód projektu: DG16P02H02H023 (2016–2020) - http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/
Umělecké památky Velké Prahy
Umělecké památky Moravy a Slezska


Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Cena AV ČR za Dějiny českého výtvarného umění IV. 1890–1938 (1999) a cena AV ČR za Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958 (2005).

Cena nakladatelství Academia za \"nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017\" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix, Praha 2018 (uděleno editorovi publikace a kolektivu autorů)(zdroj životopisu: www.mlp.cz , https://www.udu.cas.cz/cs/pracovnici/marie-plat)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

2005 - Nejkrásnější české knihy roku (Vědecká a odborná literatura – 3. místo) - Dějiny českého výtvarného umění V

Populární autoři: