Koupit knihy

Marie Kwaysserová

česká, 1849 - 1913


Nahrávám...

Životopis

Po ukončení studií na učitelském ústavu působila jako domácí vychovatelka na hradě Kosti, poté jako učitelka na obecné škole v Horním Litvínově, ale už roku 1876 se trvale usadila ve Smržovce, kde vyučovala na tamější industriální škole. Vedle učitelské profese se věnovala hlavně literatuře – psala vlastní lyrickou i epickou poezii a také pohádky, ale především překládala poezii českých básníků do němčiny. Její úsilí propagovat českou literaturu překlady do němčiny bylo velmi cílevědomé, ve Vídni vydala dvě antologie české poezie (1893, 1895), přispívala i do šířeji pojatých antologií vydávaných v německy mluvících zemích. Roku 1894 vydala v Lipsku Gedichte von J. Vrchlický, německé překlady poezie básníka, jehož nejvíce obdivovala a také nejčastěji překládala. S J. Vrchlickým také vedla poměrně rozsáhlou korespondenci.

Z její vlastní tvorby se zachoval rukopisný soubor epické poezie s pracovním názvem Aus dem Werke Epische Gedichte. Její lyrická poezie vyšla knižně pod názvem Aus stiller Bergeswelt (Smržovka 1907, nakl. I. Wawra). U stejného nakladatele vyšla také útlá knížka Märchen und Dichtungen (1911). Její chronologicky první knížka byla vydána už roku 1892 a šlo o pedagogické pojednání s tematikou skupinové výuky ručních prací ve škole.(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.