Marie Kubátová

česká, 1922 - 2013

Nahrávám...

Životopis

Marie Kubátová, rozená Kutinová (*8. srpna 1922, Praha), byla prozaička a dramatička těžící z krkonošského folklóru i ze současného života.
Marie Kubátová vyrůstala v intelektuálské rodině. Matka, PhDr. Amálie Kutinová byla folkloristka a spisovatelka, autorka dětských knížek, zejména cyklu Gabra a Málinka. Otec byl inženýr.
Marie Kubátová maturovala na dívčím reálném gymnáziu ve Vodičkově ulici v Praze. Poté absolvovala lékárnickou praxi v Křinci u Nymburka. V roce 1943 se provdala za PhDr. Jaroslava Kubáta, rodem z Benecka v Krkonoších. Po tirocionální zkoušce v roce 1943 pracovala Marie Kubátová v lékárně v Křinci.
Po osvobození v roce 1945 vystudovala Marie Kubátová farmacii na přírodovědecké fakultě UK. Dálkově pokračovala ve studiu přírodních věd na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Jako magistra pracovala v lékárnách na různých místech, nakonec jako vedoucí skladu léčiv ve Vrchlabí.
Od roku 1979 se Marie Kubátová věnovala pouze spisovatelství.
Zemřela 6.6. 2013 ve Vrchlabí.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938