Marian Piska

česká, 1980 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Marian Piska se narodil 24. října 1980 v Přerově, od roku 1985 žil s rodiči v Přerově-Předmostí. Po absolvování Obchodní akademie v Přerově (1999) vystudoval odbornou historii na Slezské univerzitě v Opavě (2006), navazující doktorské studium z důvodu postupující nemoci nedokončil. Selhání srdce v létě 2007 jej upoutalo na lůžko a 12. prosince 2008 zemřel.

Literární tvorbě se začal věnovat v roce 1997, o pět let později zveřejňuje své první texty ve studentském literárním časopise Artemisia a "samizdatových" sbírkách.
V jeho prozaických i básnických textech najdeme inspirační vliv děl E. Bondyho, Ch. Bukowského či J. H. Krchovského, ale také levicově orientovaných myslitelů.
Nejvýraznějším tématem jeho próz jsou pesimistické vize blízké budoucnosti, poezii pak dominují motivy politické, sexuální a pijácké. Nevyhýbá se sarkastickému pohledu na současnost, kriticky se staví k "samozřejmostem" jako je zastupitelská demokracie, globalizace, trvale udržitelný rozvoj a na technice založená civilizace vůbec.

Knižně vyšla pornografická novela Anna Marie na Vlčím hrádku aneb konec cudnosti (2008).
Rovněž publikoval několik vědeckých článků z regionální historie (Přerovký deník, Vlastivědné listy).

Zdroj životopisu: Piska, M. Konečná stanice. Ostrava : Repronis, 2009.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019