Marián Grupač

slovenská, 1973

Nahrávám...

Životopis

15. január 1973, Čadca; je slovenský básnik, prozaik a redaktor.
V rokoch 1987 - 1991 študoval na gymnáziu v Martine, 1991 - 1993 na Strednej zdravotnej škole v Bratislave, v súčasnosti študuje na Žilinskej univerzite. Od roku 1993 pôsobil ako ošetrovateľ, od 1995 pracuje ako zdravotnícky záchranár v Nemocnici s poliklinikou v Čadci, kde bol externým redaktorom literárnej prílohy týždenníka Kysuce (1999 - 2003), od roku 2000 pracuje ako redaktor v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v súčasnosti ako zástupca šéfredaktora.
Prvé básne a prózy publikoval v literárnych časopisoch (Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Literika, Slovak Literary Review, Pravda, Sme plus, Knižná revue, Slovenské národné noviny, Slovenská republika, Kysuce, Kysucké noviny, Psí víno (Česko), Springboard (Veľká Británia), Forum (Mesačník literárneho oddelenia Chorvátskej akadémie vied a umení), World Literature Today (A Literary Quarterly of the University of Oklahoma, Norman - Oklahoma, Spojené štáty americké a i..), v zborníkoch Správna chvíľa a Úpätím času (oba 1998), prezentoval sa na literárnych súťažiach (Literárne Šurany, Literárna Senica, Rubato a i.). Knižne debutoval v roku 1998 zbierkou básní Cudná noc v Paríži, v oblasti prózy knižne debutoval v roku 2000 zbierkou krátkych próz Z podkrovia Európy. Svoju tvorbu publikuje i vo vysielaní Slovenského rozhlasu (poviedky, rozhlasové hry, reportáže…) a niektoré jeho básne zhudobnila hudobná skupina Arzén. Jeho literárna tvorba bola preložená a časopisecky publikovaná v anglickom, nemeckom, poľskom, talianskom, chorvátskom a maďarskom jazyku.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994