Marián Cipár

slovenská, 1972

Nahrávám...

Životopis

Marián Cipár je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhodobo sa venuje téme vzťahov štátu a cirkví, financovania cirkví a religióznej geografii. Bol dlhoročným spolupracovníkom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave. Viac rokov vyučoval na UKF v Nitre a Trnavskej univerzite v Trnave. Venuje sa vzdelávaniu dospelých v cirkevných a neziskových organizáciách v oblasti projektového manažmentu. Realizoval celý rad komerčných a nekomerčných projektov EU. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Zdroj životopisu: Odluka cirkví od štátu