Koupit knihy

Mária Volárová

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Mgr. art. Mária Volárová vyštudovala odbor cirkevná hudba (organ, dirigovanie) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a neskôr zborové dirigovanie (Prof. P. Hradil, doc. Mgr.Art. Š. Sedlický) na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Ako organistka alebo dirigentka viacerých speváckych zborov koncertovala v niekoľkých európskych krajinách. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ZŠ a ZUŠ K. Royovej v Trenčíne a ZUŠ v Čachticiach. V súčasnosti spolu s manželom Danielom a dcérami Tamarou a Hanou žije a pôsobí v Novom Meste nad Váhom.

Od r. 2009 je organizátorkou letného hudobného festivalu Haluzické múz(r)y (www.haluzickemuzy.sk). V roku 2009 premiérovala muzikál Zastávka. V roku 2012 naštudovala detský muzikál Anjeli, v roku 2013 muzikál Vianoce na celom svete. V roku 2014 uviedla pôvodný slovenský muzikál Víla Šťastenka (www.vilastastenka.eu), pre ktorý skomponovala hudbu. Od jesene 2009 sa venuje hre na harmónium a štúdiu tohto nástroja.

Okrem toho je aktívna aj v duchovnej službe v cirkvi, či v rámci medzidenominačnej plaformy. Študovala na Kresťanskej akadémii mladých v Malenoviciach (CZ), v minulosti pracovala ako zborový misijný pracovník, vedúca mládeže, založila Rodinné centrum Manna v Novom Meste nad Váhom (2006) a od r. 2010 vedie ekumenické spoločenstvo žien v Novom Meste nad Váhom.

Od roku 2014 diriguje celoslovenský spevácky zbor Eben Ezer.(zdroj životopisu: http://www.ebenezer.sk/sucastn...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976