Koupit knihy

Mária Moravčíková

Zuzana Zemaníková pseudonym

slovenská, 1948


Nahrávám...

Životopis

Obč. m. Mária Moravčíková, manžel → Štefan Moravčík.
R. 1963 – 66 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1966 – 68 medicínu, 1969 – 73 knihovedu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1969 – 85 pracovala ako knihovníčka v Univ. knižnici, od 1986 spisovateľka v slobodnom povolaní v Bratislave. Rozprávky pre deti uverejňovala v detských časopisoch a v Slov. rozhlase v podobe večerníčkov, neskôr napísala aj niekoľko detských rozhlasových hier. Knižne debutovala rozprávkami Pesničkové nevesty (1984), ktoré spracovala aj ako divadelnú a rozhlasovú hru. V tvorbe pre deti pokračovala knižkami Veselí vandrovníci (1985), Jánošíček (1986), Jánošíček a Čučoriedička krásna zbojníčka (1992), Veselé pesničky z pastierskej kapsičky (1994), Keď sme boli veľké (1996). Knižne pripravila Ponitrianske povesti a povrávky (2001), napísala dobrodružný historický román pre deti z obdobia Samovej ríše Lulukaj (2003) a súbor autorských rozprávok Zuzka a robot Kazisvet (2006).(zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/18133)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.