Mária Ďuríčková

slovenská, 1919 - 2004

Nahrávám...

Životopis

Mária Ďuríčková, vlastním jménem Mária Masaryková (rod. Piecková), byla slovenská prozaička, básnířka, scenáristka, překladatelka, autorka děl pro děti a mládež, rovněž autorka rozhlasových a televizních her.
Mária Ďuríčková po ukončení studií na učitelském ústavu působila jako učitelka a redaktorka v různých nakladatelstvích. Psala i hry pro rozhlas a televizi, byla významnou představitelkou literatury pro děti a mládež. Ve svých dílech plně využila svých poznatků a zkušeností z učitelské praxe.

Narodila sa 29.9. 1919 vo Zvolenskej Slatine v roľníckej rodine a vzdelanie získala vo Zvolenskej Slatine, Zvolene a na učiteľskom ústave v Lučenci, neskôr pokračovala so štúdiom popri zamestnaní na pedagogickej fakulte v Bratislave, no štúdium nedokončila. Pracovala ako učiteľka napr. v Hornom Tisovníku, Omastinej či Bratislave. V roku 1951 bola šéfredaktorkou časopisu Družba, v roku 1952 sa stala šéfredaktorkou časopisu Zornička. Od roku 1954 bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá a v rokoch 1969 – 1970 šéfredaktorkou obnoveného Slniečka. Od roku 1971 sa plne venovala svojej literárnej tvorbe.

Tvorba:
Svoje prvé diela začala publikovať v rôznych časopisoch (Zornička, Ohník) a jej prvý knižný debut vyšiel v roku 1954. Jej tvorba sa zameriavala výlučne na diela pre deti a mládež. Vo svojich dielach dokázala citlivo zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže, jej citové kolízie a konflikty, často používala žiacky slang, no taktiež dokázala klásť veľký dôraz na charakter postáv. Necháva otvorenú hranicu medzi reálnym a fantastickým, ktoré sa navzájom prelínajú. Okrem vlastnej tvorby sa venovala tiež zostavovaním zborníkov a výberov, v ktorých často siahala po ľudových námetoch a ľudovej slovesnosti. Taktiež sa venovala prekladom z ruštiny, češtiny a nemčiny (rozprávky Bohatier Kremienok, Sedemfarebný kvietok, Krása nevídaná či príbehy o Nevedkovi).

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, https://sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Bertrice Small

1937 - 2015