Marek Preiss

česká, 1967

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Marek Preiss pracuje od roku 2000 v Psychiatrickém centru Praha (PCP). Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, má psychoterapeutický výcvik. Zaměřuje se na klinickou neuropsychologii a poruchy osobnosti. Publikuje na téma aplikace neuropsychologických témat, diagnostiky poruch osobnosti a postraumatických stresových poruch. Přednáší, například úvod do neuropsychologie v rámci specializačních zkoušek v IPVZ, diagnostiku poruch osobnosti pomocí strukturovaného rozhovoru aj. Angažuje se v tvorbě nových diagnostických metod kognitivních funkcí.

Zdroj životopisu: vydavatelství Grada

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905