Marek Loužek

česká, 1975

Nahrávám...

Životopis

Marek Loužek (1975) působí jako ředitel pro výzkum Centra pro ekonomiku a
politiku v Praze. Přednáší ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a
sociologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Knihy: Zapomenutá transformace
(1999), Spor o metodu (2001), Populační ekonomie (2004), Rozšiřování
426 Sociológia 42, 2010, č. 4
EU z pohledu teorie veřejné volby (2004), Max Weber (2005), Metodologie
ekonomie (2009). Řada odborných statí vydaných doma i v zahraničí. Editor
řady sborníků Centra pro ekonomiku a politiku.

Zdroj životopisu: časopis Sociologie

Populární autoři: