Marek Hrubec

česká, 1968

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (* 23. prosince 1968) je český filosof a sociální vědec, zabývá se kritickou teorií společnosti a politiky.
Je aktivní také v rámci občanské společnosti a sociálních hnutí v České republice a zahraničí.

Studoval filosofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1996), včetně ročního stipendia v USA a kratších studijních pobytů ve Velké Británii a Německu. Doktorandské studium filosofie absolvoval na FF UK v Praze, včetně ročního stipendia na Oxfordské univerzitě a dalších kratších studijních pobytů ve Velké Británii (PhDr. 2001, PhD. 2001).
Zaměřuje se na politickou a sociální filosofii, na politologickou a sociologickou teorii a na globální studia. Zkoumá vzorce uznání různých sociálních skupin a provádí kritickou analýzu sociální a politické nespravedlnosti. Rozšiřuje dosavadní rozbory sociálního a politického uznání v lokálních a národních kontextech o analýzu v makroregionálním a globálních měřítku. Rozvíjí normativní koncepce sociálního a politického uspořádání a studuje vztahy mezi kulturami a globální civilizací. Ve své teorii formuluje rovněž koncepci extrateritoriálního a interkulturního uznání.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Hrubec

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
George Gamow

1904 - 1968