Koupit knihy

Marek Budaj

slovenská, 1975


Nahrávám...

Životopis

Ukončil štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor história — archeológia. V súčasnosti pracuje v oddelení národných dejín v Historickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, kde spravuje numizmatický fond. Okrem numizmatiky sa venuje vojenským dejinám so zvláštnym zreteľom na pôsobenie Druhej maďarskej armády na východnom fronte.(zdroj životopisu: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996