Malcolm Lowry

britská, 1909 - 1957

Nahrávám...

Životopis

Anglický romanopisec, povídkář a básník. Po mladistvých zkušenostech z práce topiče na nákladní lodi studoval v Cambridgi, kde vznikl jeho první román. V polovině 30. let odjel do Spojených států a na severoamerickém kontinentě (v Britské Kolumbii, v Mexiku a v Kanadě) vznikaly jeho nejlepší prózy, takže často bývá řazen i do kontextu literatury americké. Žil také ve Francii. Osobní bolestná traumata z válečných let utápěl v alkoholu, kterému nakonec zcela propadl. Románový příběh britského konzula v Mexiku, který propadl alkoholu, má autobiografické rysy. Ceněna je metafyzická a mytologická symbolika a technika proudu vědomí. Působivé prolínání dějových a úvahových pasáží, básnicky sevřené neotřelé formulace, burcující k zamyšlení nad člověkem i civilizací, řadí knihu k pozoruhodným projevům moderního románu. Zemřel v Sussexu. Na jeho hrobě mj. stojí: "His Prose Was Flowery And Often Glowery. He Lived, Nightly, And Drank, Daily, And Died Playing The Ukelele." .

* Dark As The Grave Wherein My Friend Is Laid, 1968
* Lunar Caustic, 1961
* Modré moře (Ultramarine), 1933
* October Ferry To Gabriola, 1970
* Pod sopkou (Under The Volcano), 1945
* Se zátěží do Bílého moře (In Ballast To The White Sea), 1936
* Selected Lettres, 1965
* Selected Poems, 1962
* Slyš nás, ó Pane, ve svém nebeském sídle (Hear Us O Lord Heaven Thy Dwelling Place), 1954
* Sursum Corda! The Collected Letters Of Malcolm Lowry Volume 1: 1926-1946, 1995
* The Collected Poetry Of Malcolm Lowry, 1992

Zdroj životopisu: skolavpohode.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968