Koupit knihy

Magda Vytřísalová

česká, 1979 - 2019


Nahrávám...

Životopis

PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (1979 – 31.12.2019) působila jako odborná asistentka Katedry sociální a klinické farmacie.
Pocházela z Uničova. Vystudovala magisterský obor farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (2003), kde posléze pokračovala v doktorském studiu oboru klinická farmacie. Jejími hlavními výzkumnými směry byly aspekty compliance a persistence k léčbě u různých typů onemocnění, veřejné zdraví, osteoporóza v systému primární péče a spotřeby léčiv, přičemž v daných oblastech výzkumu pokračovala i po úspěšné obhajobě doktorské práce (2010) jako odborná asistentka katedry. Se svým týmem publikovala na tři desítky odborných původních i souhrnných prací v tuzemských i zahraničních periodikách indexovaných nejen v databázích Web of Science a SCOPUS. Do její publikační aktivity se zařadila i velmi úspěšná monografie Klinická farmacie II, kterou spolu s prof. Jiřím Vlčkem editovala.
S nástupem do doktorského studia se začala věnovat i pedagogické aktivitě a posléze jako odborná asistentka katedry se významně podílela na výuce Sociální farmacie, Odborných informací o léčivech a garantovala předměty Obecné principy v péči o zdraví, Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí a Regulační záležitosti ve farmacii. Od roku 2003 současně pracovala jako lékárník a zejména jako odborná redaktorka časopisu Remedia (2006–2012).

Byla bojovnice jak v osobním, tak v profesním životě, a dokázala jít s nesmírnou houževnatostí a invencí směrem, který si předsevzala. Měla velmi blízko k habilitaci, prokazovala inovativní vztah k výuce, milovala klasickou hudbu, hru na klavír a tanec. Zemřela však předčasně, ve věku 40 let.(zdroj životopisu: https://bit.ly/3kJgWMh)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.